Nieuws

Vrij spelen tennisbanen

Beste (senior)leden,

 

Heerlijk, we mogen weer tennissen!

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet, heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen.

Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen nu ook weer dubbelen. Vier spelers op een baan bij tennis is toegestaan bij vrij spelen, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt.

 

Daarbij blijven de eerder gestelde voorwaarden gelden (zie ook eerdere mail). Voor de zekerheid ook het protocol vanuit de gemeente waaraan wij ons als -leden van de- tennisvereniging moeten houden (binnen ons vermogen), bijgevoegd. (Klik "hier" voor het protocol)

 

Vanuit de gemeente wordt aanvullend op het protocol gesteld dat bij een dubbelspel van senioren iemand beschikt over een geel hesje, dus gelieve met elkaar af te spreken wie hiervoor zorgdraagt! Het kan namelijk zijn dat een handhaver/boa komt controleren en dan dient duidelijk te zijn wie aanspreekbaar is op de Corona-maatregelen.


 

 

 • Gelieve het voorportaal gesloten te houden en alléén in nood te openen (EHBO-koffer, aanzetten licht, noodzakelijk toiletbezoek). Neem vanuit thuis schoonmaakdoekjes mee voor het geval u noodgedwongen toch het voorportaal moet betreden, zodat u de aangeraakte zaken kan schoonmaken (deurklinken e.d.).
 • Er is voor uiterste noodgevallen één toilet open; indien hiervan dus onverhoopt toch gebruik van moet worden gemaakt, dan moet u de aangeraakte zaken (deurklinken, toilet, spoelknop, kraan e.d.) schoonmaken met reinigingsdoekjes waar u zelf voor moet zorgdragen en die u dus vanuit thuis moet meenemen.
 • De kantine blijft tot nader bericht dicht.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
 • Er wordt tot nader bericht geen terrasmeubilair buiten opgesteld.
 • Bent u verkouden, grieperig of is een van uw gezinsleden ziek, blijf thuis!
 • Gebruik uw gezond verstand. Houdt u aan de adviezen van RIVM en de overheid.
 • Het spelen geschiedt op eigen verantwoording.
   


 

De tip is om degene die serveert alleen met eigen duidelijk gemarkeerde ballen te laten spelen. Daarnaast is het dringend aan te bevelen om aan de hand waarmee de ballen worden geraapt/vastgehouden, een handschoen te doen, zodat elkaars tennisballen niet met de blote hand hoeven te worden aangeraakt.


 

Aangezien onze tennisvereniging niet beschikt over een digitaal afhangsysteem en de afhangbordjes nu -tijdelijk- zijn weggehaald, doen we een dringend beroep op jullie sportiviteit en eerlijkheid om aan een eventueel volgend koppel of viertal dat zou willen tennissen en er is op dat moment geen baan vrij, aan te geven hoe laat jullie begonnen zijn en wanneer zij dus de baan op kunnen.


 

Veel tennisplezier toegewenst!

Namens het bestuur van ‘t Bossche Lijntje

Beste (senior)leden,

In navolging van de leden t/m 18 jaar, mogen met ingang van maandag 11 mei 2020 volwassenen van 19 jaar en ouder ook weer vrij spelen.

Goed nieuws dus, maar let daarbij wel op onderstaande en bijgevoegde richtlijnen (veiligheid en hygiëne)!

Om de Corona-perikelen onder controle te krijgen, moeten we de KNLTB- en RIVM-richtlijnen in acht nemen. Dus om dit veilig te laten verlopen en hopelijk z.s.m. tot verdere versoepeling over te kunnen gaan, mogen senioren als twee spelers tegelijkertijd de tennisbaan gebruiken en 1,5 meter afstand in acht nemen (dus enkelspel). De uitzondering hierop zijn de tennistrainingen van Willem en een dubbelspel, waarbij de spelers aan iedere kant van het net uit één gezin komen en/of op hetzelfde adres woonachtig zijn. Er mag dan niet gewisseld worden tussen deze spelers, koppels blijven met elkaar spelen.

De tip is om degene die serveert alleen met eigen duidelijk gemarkeerde ballen te laten spelen, dus bij voorkeur spelen met twee setjes ballen. Daarnaast is het dringend aan te bevelen om aan de hand waarmee de ballen worden geraapt/vastgehouden, een handschoen te doen, zodat elkaars tennisballen niet met de blote hand hoeven te worden aangeraakt.

Aangezien onze tennisvereniging niet beschikt over een digitaal afhangsysteem en de afhangbordjes nu -tijdelijk- zijn weggehaald, doen we een dringend beroep op jullie sportiviteit en eerlijkheid om aan een eventueel volgend koppel dat zou willen tennissen en er is op dat moment geen baan vrij, aan te geven hoe laat jullie begonnen zijn en wanneer zij dus de baan op kunnen.

 • Gelieve het voorportaal gesloten te houden en alléén in nood te openen (EHBO-koffer, aanzetten licht, noodzakelijk toiletbezoek). Neem vanuit thuis schoonmaakdoekjes mee voor het geval u noodgedwongen toch het voorportaal moet betreden, zodat u de aangeraakte zaken kan schoonmaken (deurklinken e.d.).
 • Er is voor uiterste noodgevallen één toilet open; indien hiervan dus onverhoopt toch gebruik van moet worden gemaakt, dan moet u de aangeraakte zaken (deurklinken, toilet, spoelknop, kraan e.d.) schoonmaken met reinigingsdoekjes waar u zelf voor moet zorgdragen en die u dus vanuit thuis moet meenemen.
 • De kantine blijft tot nader bericht dicht.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
 • Er wordt tot nader bericht geen terrasmeubilair buiten opgesteld.
 • Bent u verkouden, grieperig of is een van uw gezinsleden ziek, blijf thuis!
 • Gebruik uw gezond verstand. Houdt u aan de adviezen van RIVM en de overheid.
 • Het spelen geschiedt op eigen verantwoording.

Veel tennisplezier toegewenst (ondanks de gestelde voorwaarden) !

Namens het bestuur.

Kijk voor de richtlijnen van het RIVM op https://www.rivm.nl/ en in bijgevoegde documenten; voor meer tips omtrent tennis en corona op https://www.knltb.nl/.

 

=======================================================

 

Richtlijnen verantwoord tennissen (senioren)                                          Fase 2

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

•  blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 •  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)   minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij   het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,

  hoesten, benauwdheid of koorts;

 

KORTOM:

Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak. 

 

•  houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht; 

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct   daarna naar huis. 

 

Fase 2 – Doelgroepen  Fase 2 geldt vanaf 11 mei tot niet eerder dan 1 juni en bestaat uit de volgende doelgroepen (zie ook poster):

 • Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per baan.

• Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisbaan.

• Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder. Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

 

 

Richtlijn voordat je gaat spelen

• Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 1 op 1 vrij spelen. Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze. Tip: draag aan de hand waarmee je de bal raapt/vasthoudt, een handschoen.

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

 

Richtlijnen tijdens het spelen

• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).

• Geef geen high fives.

• Wissel van baanhelft met de klok mee.

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

 

Richtlijnen na het spelen

• Ga na het spelen direct naar huis.

 • Let op: indien noodgedwongen toch gebruik is gemaakt van voorportaal/toilet, dan dit schoonmaken met zelf meegebrachte schoonmaakdoekjes (deurklinken, toilet, kraan e.d.).

« Terug

» Nieuws archief