Nieuws

jaarvergadering 2020

Beste leden,


De maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben ons doen besluiten om de algemene
ledenvergadering door te schuiven naar begin 2021.
Normaal staat deze jaarvergadering eind november gepland, maar het leek ons gepast om geen
onnodig risico te nemen. Overigens staan de statuten van de vereniging dit uitstel toe. Het boekjaar
van de vereniging wordt afgesloten per 31 oktober en in artikel 11 is opgenomen dat de vergadering
uiterlijk in januari daarop volgend gehouden wordt. Ook de tijdelijke coronawet geeft ons ruimte om tot
uitstel over te gaan. In die wet wordt een uitsteltermijn van vier maanden genoemd.
Na de jaarwisseling kunt de uitnodiging voor de vergadering verwachten, er van uitgaande dat de
maatregelen rondom de corona dan zover versoepeld zijn dat we op een veilige en prettige manier
kunnen bijeenkomen.


Met sportieve groet,
Bestuur Het Bossche Lijntje

Secretariaat:
Will Aper
Diamant 19
4762 BM Zevenbergen
T. 0638363731 E. aper@ziggo.nl

« Terug

» Nieuws archief