Handboek Bardienstregeling T.V. Het Bossche Lijntje

Handboek Bardienstregeling T.V. Het Bossche Lijntje

Februari 2017

 

 1. Bardienstregeling

 

 1. Online inschrijven bardienst

 

 1. Uitleg verschillende bardienst

 

 1. Bardienstvoorschriften
  1. Belangrijke aandachtspunten
  2. Wat te doen tijdens de bardienst

 

5. Stappenplan online inschrijven bardienst

 

 

 

 

 

Handboek Bardienstregeling T.V. Het Bossche Lijntje

 

1. Bardienstregeling

 

De bardienstregeling van T.V. het Bossche Lijntje is als volgt bepaald:

Uitgangspunt:

 • Minimaal 1x bardienst per lid, per jaar.
 • Maximaal 2x bardienst per jaar indien tekort aan leden om alle bardiensten gedraaid te krijgen.
 • Indien leden geen bardienst willen draaien: afkoopbedrag €30,- per jaar.
 • Als een lid niet verschijnt voor de bardienst, wordt een rekening van € 30,- gestuurd.
 • Vanaf 2016 kun je online inschrijven voor bardiensten.

 • Uitzonderingen (bereidheid tot bardienst draaien altijd mogelijk)
 • Ereleden
 • Leden jonger dan 18
 • Leden 70 jaar en ouder 

Als je ingeschreven hebt voor een bardienst, dan krijg je in de week daarvoor per e-mail bericht met een herinnering dat je hebt ingeschreven.  

Degene die volgens rooster een bardienst invult, is op dat moment ook daarvoor verantwoordelijk. Wanneer het echter erg druk is kan hij of zij daarbij wel ondersteuning vragen aan aanwezige leden. Wij verwachten dat deze assistentie dan ook verleend wordt. Het rooster van de bardiensten wordt op de website www.bosschelijntje.nl gezet.

Mocht je toch verhinderd zijn op het tijdstip dat je ingeschreven hebt, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging of ruil met iemand. Wel graag even melden aan barbeheer (barbeheer@bosschelijntje.nl) wat je geregeld hebt, ook wanneer het onmogelijk blijkt om vervanging te vinden. Elke keer als een lid niet verschijnt voor de bardienst, wordt een rekening van € 30,- gestuurd.

Wanneer een lid in het geheel niet in de gelegenheid is bardiensten te vervullen kunnen deze jaarlijks worden “afgekocht”. Hiervoor wordt een bedrag van € 30,- gerekend. Leden dienen dit dan te melden bij de ledenadministratie vóór 1 maart van het desbetreffende jaar.

Gelijktijdig bardienst draaien en tennissen gaat niet. Wanneer je  bardienst hebt  is het niet de bedoeling dat jezelf tennist. Wanneer er, bijvoorbeeld voor de competitie dan wel een toernooi, een wedstrijd voor je ingepland is, verzet je of de bardienst of de wedstrijd. Een andere mogelijkheid is om een ander aanwezig lid te vragen om tijdelijk jouw bardienst waar te nemen totdat je klaar bent met spelen. De bar dient ten alle tijden bemand te zijn door degene die bardienst heeft of een vervanger.

Voor de wijze waarop de bardienst dient te worden ingevuld, zie punt 5 “bardienstvoorschriften”. Een uitdraai van de bardienstvoorschriften is altijd aanwezig in het paviljoen

 

 

BELANGRIJK: U wordt vriendelijk verzocht en met enige nadruk om te controleren of de ledenadministratie het juiste e-mail adres heeft. Als uw e-mail adres niet meer klopt, kunt u het juiste e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie@bosschelijntje.nl. Deze past het vervolgens aan. Dit is o.a. belangrijk voor uw herinnerings-mail voor de bardiensten.

 

Dit kan via onze website: Ga naar het kopje “Ledenadministratie” en selecteer dan “Afmelden of gegevens wijzigen”.

 

 

 

 

2. Online inschrijven bardienst

 

Tot en met 2016 werden leden door de barcommissie ingedeeld om bardiensten te draaien. Voor sommige leden kwam dit niet altijd goed uit en moest er onderling met regelmaat geruild worden.

Alle leden ontvangen een Loginnaam en wachtwoord. Hiermee kan iedereen zijn eigen bardiensten inplannen. Bewaar deze gegevens goed want deze zal je elk jaar nodig hebben om je bardiensten in te plannen. Mocht je de loginnaam en wachtwoord niet hebben ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie. Mocht je de loginnaam en/of wachtwoord kwijt zijn dan kan je een nieuw aanvragen via de website. Voor meer informatie over het online inschrijven, zie punt 6: “stappenplan online inschrijven bardienst”.

 

3. Uitleg verschillende bardiensten

Niet iedere bardienst is hetzelfde, je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Op vrijdagavond spelen de senioren competitie, weer eens heel anders om achter de bar te staan als teams uit de regio ons park bezoeken. Aansluitend aan het spelen wordt het ‘s-avonds nog vaak gezellig in het paviljoen. 

Tijdens het seizoen is er het opentoernooi waarbij doordeweeks hulp nodig is achter de bar.

 

 

4. Bardienstvoorschriften

4.1  Belangrijke aandachtspunten

 

 1. De bar wordt geopend en afgesloten door de commissie die die dag aanwezig is.

 

 1. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven en controleren van de regels. Indien een ander lid een bardienst later op de dag overneemt is deze eindverantwoordelijk.

 

 1. Er mag geen alcohol geschonken worden aan personen jonger dan 18 jaar.

 

 1. Volgens de Drank- en Horecawet mogen alcoholhoudende dranken alleen worden verkocht op de tijden die vast zijn gesteld in het reglement van de vereniging. Bij Het Bossche Lijntje mag er alcohol geschonken worden op maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 tot 24.00 uur. In het weekend, tijdens toernooien en de competitie vanaf 12.00 uur tot sluitingstijd.

 

 1. Alleen het assortiment drank, snoep en etenswaren dat aanwezig is in de bar en keuken mag worden verkocht. Deze bevoorrading gebeurt door de barcommissie. Het is niet toegestaan voor leden c.q. commissies om zelf gekochte of gekregen producten te verkopen.

 

 1. Tijdens een activiteit/toernooi mogen de desbetreffende organiserende commissieleden de eerste eigen behoefte aan drankjes gratis gebruiken. Uitgaande van normaal gebruik.

 

 1. Tijdens activiteiten en competitie mogen leden/commissies hapjes als zijnde kaas, worst, snoep en diverse andere koude hapjes, die niet tot het assortiment van de bar behoren, meenemen en uitserveren aan de deelnemers. Alle andere hapjes of snacks, gaan via de barcommissie. Zonder uitzondering dient de prijs berekend te worden van de prijslijst. Controleer eventuele voorraad tijdig vóór een activiteit/toernooi.

 

 1. Tenzij er uitdrukkelijke toestemming is van het bestuur worden er geen hapjes, drankjes of snoep gratis ter beschikking gesteld aan de leden. Ten alle tijden dienen de aangegeven prijzen gehanteerd te worden.

 

 1. Tijdens activiteiten in de winter is het assortiment uiteraard beperkter. Let ook op het voorkomen van aangebroken flessen frisdrank

 

 1. Eventuele aanvulling op het assortiment tijdig doorgeven aan de barcommissie, zodat deze voor de bevoorrading kan zorgen. Dit kan telefonisch of via email.

 

 1. Voorkom bestellingen op rekening. Met uitzondering van de voorjaars- en najaarscompetitie is betaling met pin vereist.

 

 1. Onder geen omstandigheden mag er geld uit de kassa van de bar gehaald worden. Ook niet voor gemaakte onkosten of benodigde voorschotten. Dit kan alleen via de penningmeester, die voor een spoedige afwerking zal zorgen.

 

 1. Roken is alleen buiten toegestaan.

 

 1. Er mogen geen kinderen onder de 18 jaar achter de bar komen.

 

 1. De poort met toegang naar het evenemententerrein dient op slot te blijven.

 

4.2 Wat te doen tijdens de bardienst

De eerste/enige dienst van de dag

 

 1. In verband met de veiligheid dienen de deuren naar het terras altijd open te zijn, dit is namelijk een vluchtweg.

 

 1. Verlichting aandoen in het paviljoen, boven de bar en in de keuken.

 

 1. Stoelen op het terras klaarzetten.

 

 1. Versnaperingen uit de voorraadkast in de bijkeuken bijvullen achter de bar.

 

 1. Spoelbak vullen met water, tablet toevoegen en de kraan zacht aan laten staan.

 

 1. Controleren of er voldoende drank staat in de koelkast in de keuken en in de koelkasten onder de bar; zo nodig aanvullen uit de bijkeuken.

 

 1. Zet eventueel de muziek aan.

 

 1. Pot koffie zetten indien grotere opkomst wordt verwacht. Anders kan er voor een enkel kopje koffie senseo/Dolce gusto gezet worden.

 

 

Tijdens de bardienst

 

 1. Er wordt verzocht eerst aangebroken flessen op te maken.

 

 1. Glazen, kopjes en schoteltjes regelmatig van de bar en het terras verwijderen.

 

 1. Glazen, kopjes en schoteltjes afwassen en terug zetten in de kast.

 

 1. Indien nodig baanverlichting aandoen (schakelaar in de gang).

 

Laatste/enige dienst van de dag/afsluiten bardienst

 1. De bar moet altijd aangevuld worden. Zorg er voor dat de drank die al in de koelkast staat naar voren wordt gehaald en de nieuw flessen achterin komen te staan in verband met de houdbaarheidsdatum.

 

 1. Lege flessen zonder statiegeld (wijn e.d.) zonder kurken in het daarvoor bestemde krat zetten.

 

 1. Overige flessen dienen gesorteerd in de berging gezet te worden (limonadeflessen met dop)

 

 1. De afwas doen en serviesgoed/aanrecht opruimen.

 

 1. Bar schoonmaken

 

 1. Spoelbak leeg laten lopen en naspoelen.

 

 1. Indien tosti-ijzer gebruikt is, schoonmaken.

 

 1. Het afval moet in de daarvoor bestemde vuilnisemmers.

 

 1. Aan het einde van je bardienst zet je het tuinmeubilair onder het afdak.

 

 1. Alle verlichting uitdoen (paviljoen, bar, keuken, kleedkamers en baanverlichting).

 

 1. Alle deuren sluiten (deur naar het terras, deur ingang bar en hoofdingang). Vraag iemand om te wachten bij het afsluiten van het paviljoen. Doe dit liever niet alleen.

 

 1. Bij het verlaten van het tennispark doe je de poort op slot.   

 

5. Stappenplan online inschrijven bardienst

 • Ga naar de website, www.bosschelijntje.nl
 • Selecteer “Bardienst” in de groene navigatie balk aan de linkerkant.

 • Ga vervolgens naar “Ledentoegang bardiensten kalender”

 • Door dit te doen krijg je een gelijksoortig scherm te zien:

 • Kijk nu rechtsboven in op het scherm en klik op “Inloggen”

 • Voer hier je Loginnaam en wachtwoord in die je per mail hebt ontvangen. Mocht je geen loginnaam en wachtwoord hebben ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie. (ledenadministratie@bosschelijntje.nl)

 • Mocht je de loginnaam kwijt zijn, selecteer dan:

>> Loginnaam achterhalen

 

Als het goed is zie je dan onderstaande scherm. Vul hier het e-mailadres in welke bekend is bij onze tennisvereniging. Je loginnaam wordt dan naar je verzonden.

 

 

 • Mocht je het wachtwoord kwijt zijn, selecteer dan:

>> Wachtwoord vergeten?

 

Als het goed is zie je dan onderstaande scherm. Vul hier je loginnaam en e-mailadres in welke bekend is bij onze tennisvereniging. Je wachtwoord wordt dan naar je verzonden.

 

 

 • Na het inloggen krijg je het volgende scherm te zien.

 • Klik bij de gewenste bardienst op Bardienst vastleggen om de bardienst vast te leggen.
 • Voor een overzicht van al je ingeplande bardiensten kijk je in uw profiel.
 • LET OP: Je kunt na het vastleggen van een bardienst deze niet zelf verplaatsen of verwijderen, voor wijzigingen achteraf dien je contact op te nemen met de Barbeheerder Amber Oosters (barbeheer@bosschelijntje.nl).
 • Door op “stuur een bericht aan” - “Barbeheer” te klikken kan je gelijk via de website een mail naar hem sturen.