Reglement Bardiensten

1Bardienst

Vanuit bovengenoemd uitgangspunt wordt aan iedereen gevraagd om bardienst te draaien. Degene die volgens rooster een bardienst invult, is op dat moment ook daarvoor verantwoordelijk. Wanneer het echter erg druk is kan hij of zij daarbij wel ondersteuning vragen aan aanwezige leden. Wij verwachten dat deze assistentie dan ook verleend wordt. Het rooster van de bardiensten wordt op de website www.bosschelijntje.nl gezet. Bij verhindering is het lid zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Wanneer dit onmogelijk blijkt moet contact worden opgenomen met de Barcommissie. Elke keer als een lid niet verschijnt voor de bardienst, wordt een rekening van € 30,- gestuurd.

Er is altijd iemand met sleutel van de desbetreffende activiteit aanwezig. Je hoeft dus zelf niet de deur te openen en af te sluiten.

Er mag alleen alcohol geschonken worden door/aan leden van 18 jaar en ouder.

Er mogen geen kinderen onder de 18 jaar achter de bar komen.

Wanneer een lid in het geheel niet in de gelegenheid is bardiensten te vervullen kunnen deze jaarlijks worden “afgekocht”. Hiervoor wordt een bedrag van € 30,- gerekend.

Voor de wijze waarop de bardienst dient te worden ingevuld, raadpleegt u de leden van de desbetreffende commissie. die aanwezig zijn in het paviljoen.

Mensen van 70 jaar en ouder zijn niet verplicht bardienst te draaien.

De poort met toegang naar het evenemententerrein dient op slot te blijven.

 

Reglement Bardiensten      

 • U bent verantwoordelijk voor handhaven en controleren van de regels
 • In verband met de veiligheid dienen de deuren naar het terras altijd open te zijn, dit
 • is namelijk een vluchtweg.
 • Er wordt verzocht EERST aangebroken flessen op te maken.
 • Er mag geen alcohol geschonken worden aan personen jonger dan 18 jaar
 • Er mogen geen kinderen onder de 18 jaar achter de bar komen.
 • Alleen het assortiment drank, snoep en etenswaren dat aanwezig is in de bar en
 • keuken mag worden verkocht. Deze bevoorrading gebeurt door de barcommissie.
 • Het is niet toegestaan voor leden c.q. commissies om zelf gekochte of gekregen
 • producten te verkopen.
 • Tijdens een activiteit/toernooi mogen de desbetreffende organiserende
 • commissieleden de eerste eigen behoefte aan drankjes gratis gebruiken. Uitgaan
 • van normaal gebruik.
 • Tijdens activiteiten en competitie mogen leden/commissies hapjes als zijnde kaas, worst, snoep en diverse andere koude hapjes, die niet tot het assortiment van de bar behoren, meenemen en uitserveren aan de deelnemers, Zonder uitzondering dient de prijs berekend te worden van de prijslijst. Controleer eventuele voorraad tijdig vóór een activiteit/toernooi.
 • Eventuele aanvulling op het assortiment tijdig doorgeven aan de barcommissie, zodat deze voor de bevoorrading kan zorgen.
 • Tijdens activiteiten in de winter is het assortiment uiteraard beperkter. Let ook op het voorkomen van aangebroken flessen frisdrank.
 • Voorkom bestellingen op rekening. Met uitzondering van de voorjaars- en
 • wintercompetitie is met pin betalen vereist.
 • Tenzij er uitdrukkelijke toestemming is van het bestuur worden er geen hapjes,
 • drankjes of snoep gratis ter beschikking gesteld aan de leden. Te allen tijde dienen
 • de aangegeven prijzen gehanteerd te worden.
 • Onder geen omstandigheden mag er geld uit de kassa van de bar gehaald worden.
 • Ook niet voor gemaakte onkosten of benodigde voorschotten. Dit kan alleen via de
 • penningmeester, die voor een spoedige afwerking zal zorgen.
 • Voordat u het paviljoen verlaat moet de bar aangevuld worden, lege flessen zonder
 • statiegeld (wijn e.d.) zonder kurken in het daarvoor bestemde krat, de overige
 • flessen dienen gesorteerd in de berging gezet te worden (limonadeflessen met dop),
 • de afwas en schoon serviesgoed opgeruimd. Het afval moet in de daarvoor
 • bestemde vuilnisemmers.
 • Roken is alleen buiten toegestaan.
 • Aan het einde van uw bardienst zet u het tuinmeubilair onder het afdak.         
 • Bij het verlaten van het tennispark doet U de lichten uit en alle deuren en de poort op slot.   

                 
          april 2022