Nieuws

Uitstel Alv 2021

Beste leden,

 

Als bestuur van Het Bossche Lijntje hebben we vandaag besloten om de jaarvergadering van donderdag a.s. uit te stellen.

Vervelend, maar eigenlijk vinden we het moreel niet verantwoord om op dit moment te gaan vergaderen.

We zien hoge besmettingscijfers, vollopende ziekenhuizen en overbezette testcentra. Moeten we dan bijeen willen komen?

Daarnaast spelen de maatregelen eveneens een rol bij ons besluit tot uitstel.

Vergaderen in De Zevensprong zou eventueel mogelijk zijn, maar na acht uur mag er zelfs geen kopje koffie meer geschonken worden.

Laten we dus maar betere tijden afwachten.

 

Overigens zijn door de kascommissie al wel de financiële stukken over 2020 en 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden.

Een besluit tot decharge van het bestuur dient natuurlijk nog in de jaarvergadering genomen te worden, maar het is goed te weten dat de controle is afgewerkt en

geen bijzonderheden heeft opgeleverd.

Ook de planvorming betreffende de nieuwe Multifunctionele Accommodatie is nog niet afgerond.

Op deze agendapunten zit dus momenteel geen echte tijdsdruk en kunnen het uitstel wel verdragen.

 

Zo gauw de situatie het toelaat zullen we een nieuwe vergaderdatum vaststellen.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Het Bossche Lijntje

« Terug

» Nieuws archief