Jaaroverzicht en mededelingen 2018.

Jaaroverzicht en mededelingen 2018.

 

Het nieuwe jaar is ingeluid met een redelijk bezochte Nieuwjaars receptie.

 

Na een intensieve zoektocht hebben we Rianne Pelkmans bereid gevonden om penningmeester van onze vereniging te worden,.Ze is op 19 maart in een buitengewone algemene ledenvergadering gekozen. Op deze ledenvergadering waren buiten het bestuur om maar 3 leden aanwezig. Jammer dat er zo weinig belangstelling was,

 

Om de geldstroom met betrekking het paviljoen makkelijker te maken en risico’s van diefstal en storten van contanten bij de bank, zijn we overgegaan naar pinnen i.p.v. contante betalingen. Om de met zich meebrengende kosten te dekken zijn de consumpties met 10 cent verhoogd. Naar onze mening verloopt dit alles naar wens. Ook al betreft het kleine bedragen, het blijkt dat mensen snel aan deze betaalwijze gewend zijn.

 

Sponsor beleid. Omdat de bedragen van onze sponsors nogal uiteen liepen (variërend van €90,00 tot €140,00) hebben al onze bordsponsors een brief gehad met het voorstel dit gelijk te trekken naar €100,00. Dit is het minimale bedrag voor een bord, wil men meer betalen dan mag dat! Mocht de sponsor niet akkoord gaan met dit besluit kon men per mail reageren. Voor zover ik weet zijn er geen reacties op gekomen.

 

Schoonmaak paviljoen. We hebben na een zoektocht Adriaan Bastiaansen bereid gevonden om ons paviljoen regelmatig te schoon te maken. Hij is in mei met deze werkzaamheden gestart.

 

Realisering nieuwe berging. Nadat de gemeente ons te kennen gegeven had een andere bestemming te hebben voor de berging in de sporthal  en het verzoek deze binnen twee weken leeg op te leveren hebben we besloten een container te plaatsen. Na aanvraag via een vergunning voor het plaatsen van en een gesprek met welstand hebben we de vergunning gekregen, onder voorwaarde dat de container aan de buitenzijde bekleed moet worden. In augustus is de container geplaatst en ingericht. Al met al veel werk en een flinke uitgave ons opgelegd door de gemeente.

 

Privacy wet. Allereerst heeft in dit kader een toetsing plaatsgevonden in hoeverre onze vereniging voldeed aan de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarna is een privacyverklaring opgesteld voor onze vereniging, die op de website is gepubliceerd. In het kort komt het er op neer dat onze vereniging geen gegevens van de leden verstrekt aan derden anders dan we wettelijk verplicht zijn of aan organisaties waar contractueel gegevens worden opgevraagd. In ons geval betreft dat enkel NAW-gegevens aan de KNLTB.

 

Open toernooien. Het jeugd en 17+ toernooi zijn door te weinig inschrijvingen niet door kunnen gaan, het veteranen ofwel 45+ toernooi heeft wel plaats gevonden, maar ook daar vielen de inschrijvingen tegen. We hebben in een gesprek met de commissies 17+ en 45+ besloten om in 2019 deze twee samen te voegen zodat we een toernooi organiseren met meerdere leeftijdscategorieën. De commissie bestaat nu uit 6 personen, de voormalige veteranen commissie zal in 2019 na 25 jaar organisatie met pensioen gaan!

 

Onderhoud banen. Eenmaal per jaar komt de fa. Wijnbergen groot onderhoud doen aan onze banen. Om onze vereniging niet weer voor grote kosten te laten komen staan gaf men het advies een driehoeksbezem aan te schaffen om de baan regelmatig te slepen,. Dt advies hebben we opgevolgd. Om deze werkzaamheden uit te voeren hebben we enkele malen een tractor mogen lenen, uiteindelijk hebben we ook een tweedehands zitmaaier zonder maaidek gekocht zodat we niet iedere keer de tractor hoeven lenen.

Na overleg met de gemeente over het vervangen van onze kunstgras banen hebben we besloten de tijd uit te zingen met de huidige netpalen. Omdat de netpalen omhoog komen zouden deze opnieuw verankerd dienen te worden wat veel werk met zich meebrengt en het nog maar de vraag is of dit allemaal goed komt. De gemeente heeft ons op de kalender gezet om in 2020 de banen te voorzien van nieuw kunstgras. Gelijktijdig wordt dan de baanverlichting vervangen door led verlichting.

 

Competitie. Onze vereniging heeft aan de voor- en najaarscompetitie deelgenomen met vier seniorenteams op de vrijdagavond. In het voorjaar zijn de heren kampioen geworden, in het najaar de dames, een team rood deed aan de competitie voor de jeugd mee op zondagmorgen. Om aan de competitie deel te mogen nemen heeft de vereniging een VCL gedelegeerde nodig. William Verhoeve had vorig jaar al aangegeven zijn functie na 5 jaar te beëindigen. Na diverse malen een oproep heeft zich echter niemand gemeld deze functie over te nemen. Uiteindelijk heeft William zich bereid verklaard zijn VCL te verlengen zodat we toch weer aan de competitie deel kunnen nemen. William dank daarvoor!!

 

Op 12 september hebben we de informatieavond bijgewoond met betrekking tot een multifunctionele nieuwbouw basisschool/gemeenschapshuis. We zien mogelijkheden om het tennispaviljoen straks op te laten gaan in het horecagedeelte van het nieuwe gebouw.

Concreet zal dat sloop van het huidig paviljoen betekenen. Maar we hebben dan geen besognes meer betreft onderhoud, schoonmaak, inkoop en verzekering. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat er een gunstige bouw komt te staan wat betreft ligging horeca gedeelte.

Het bestuur kijkt positief aan tegen deze ontwikkeling en besluit te participeren in het ontwikkelingstraject dat nu is opgestart.   

 

Afgelopen zaterdag (24 november) is er voor de commissieleden en sponsors een gezellige avond georganiseerd. Er waren zo’n 25 personen aanwezig en we hebben onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige avond gehad. Met een dankwoord en een presentje zijn de afscheidnemende commissieleden bedankt voor hun inzet en werk dat ze voor de vereniging hebben gedaan.