Bardienst-info 2024

Beste tennisleden,

 

Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur.

Met ingang van 17 maart gaat ook het nieuwe bardienstrooster weer van start. De diensten kunnen weer door jullie ingevuld worden.

 

Het is de bedoeling dat je voor 1 dienst een keuze maakt, en deze uiterlijk voor 19 maart 2023 invult.

 

Na deze datum zullen de openstaande diensten door mij worden verdeeld onder de overige bardienstplichtige leden.

Leden die vorig seizoen geen dienst hebben gedraaid zijn reeds ingedeeld en kunnen deze datum checken met hun beschikbaarheid.

 

Als verhinderd bent is het de bedoeling dat je zelf met een ander gaat ruilen. Wel graag even via de email (webbeheer@bosschelijntje.nl) doorgeven met wie geruild is!

 

De afkoopsom voor de bardienst bedraagt € 30,00 . De boete voor het niet nakomen van de bardienstverplichting is daarom ook € 30,00.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er op het laatste moment iets tussen komt waardoor je geen dienst kunt draaien en niet meer in de gelegenheid bent je dienst te ruilen. Dit altijd aan mij doorgeven. Ik meld dit bij het bestuur. Het bestuur neemt de beslissing voor een eventuele boete.

 

Mensen van 70 jaar en ouder zijn niet verplicht bardienst te draaien maar mogen uiteraard wel!

Door jezelf in te delen maak je kenbaar dat je gewoon een dienst wilt draaien.

 

Met sportieve groet,

 

Seb Luijten

Mob.: 06 15 37 00 80 

Email: webbeheer@bosschelijntje.nl

 

Noot:

Zij die hun bardienstplicht hebben afgekocht hoeven uiteraard hierop niet te reageren.